Kody błędów Truma Combi 4 6 4E 6E. Co oznaczają i jak je usunąć kamper przyczepa?

eCamp Lublin AUTORYZOWANY SERWIS TRUMA

eCAMP serwis przyczep kempingowych i kamperów
Krępiec ul. Jarzębinowa 64
21-007 Mełgiew / k. Świdnika

( 1km od obwodnicy Lublina )

Jeśli nie jesteśmy w stanie sami naprawić błędu, zapraszamy do naszego serwisu

Kontakt telefoniczny 605 310 528.

Ogrzewaniu Truma Combi Gas (H)

W przypadku zakłócenia panel CP plus przechodzi natychmiast do poziomu menu „Zakłócenie” i pokazuje kod błędu zakłócenia. Przyczynę zakłócenia można ustalić i usunąć w oparciu o instrukcje poszukiwania błędów

 • W 17 H

Ostrzeżenie Zbyt wysoka temperatura wody.

Wyłączyć ogrzewanie i odczekać, aż urządzenie grzewcze ostygnie.
Napełnić zbiornik wody wodą.

 • W 18 H

Ostrzeżenie Zbyt wysoka temperatura powietrza: 1) Nie wszystkie rury ciepłego powietrza są podłączone 2) Zablokowane wyloty ciepłego powietrza 3) Zablokowany wlot powietrza obiegowego.

Upewnić się, że wszystkie rury ciepłego powietrza są podłączone do urządzenia grzewczego, Sprawdzić, czy rury ciepłego powietrza nie są uszkodzone lub załamane, usunąć blokadę wlotu powietrza obiegowego i zapewnić odpowiednią wentylację komory montażowej

 • W 21 H

Uszkodzony czujnik temperatury pomieszczenia lub jego kable.

Sprawdzić kable czujnika temperatury pomieszczenia, w razie uszkodzenia wymienić, sprawdzić rezystancję czujnika temperatury pomieszczenia. 15°C – 16,2 kOhm / 20°C – 12,6 kOhm / 25°C – 10,0 kOhm. W razie uszkodzenia wymienić czujnik temperatury pomieszczenia

 • W 24 H

Grożące za niskie napięcie / za niskie napięcie akumulatora < 10,4 V.

Naładować akumulator

 • W 29 H

Za duży pobór prądu elementu grzejnego FrostControl

Wymienić element grzejny FrostControl.

 • W 42 H

Otwarte okno nad kominem (wyłącznik okienny).

Zamknąć okno nad kominem

 • E 43 H

Nieprawidłowe zasilanie 12 V (za wysokie napięcie).

Sprawdzić napięcie akumulatora i źródła napięcia, np. ładowarkę

 • W 44 H

Zbyt niskie napięcie. Za niskie napięcie akumulatora < 10,0 V.

Naładować akumulator. Ewentualnie wymienić stary akumulator

 • W 45 H

Brak napięcia roboczego 230 V, Uszkodzony bezpiecznik 230 V, Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Zapewnić napięcie robocze 230 V, wymienić bezpiecznik 230 V (patrz instrukcja obsługi Combi), zresetować zabezpieczenie przed przegrzaniem (patrz instrukcja obsługi Combi)

 • E 101 H

Zwarcie na zapłonniku

Wymienić poprzez autoryzowany serwis

 • E 111 H

Usterka w układzie elektronicznym.

Zapewnić zasilanie 12 V pod obciążeniem na wejściu urządzenia, na próbę odłączyć zasilacz i instalację solarną od instalacji elektrycznej pojazdu.

 • E 112 H,
  E 121 H,
  E 122 H,
  E 202 H,
  E 211 H,
  E 212 H

Płomień jest wyłączony lub nie jest wykrywany, niestabilny płomień w czasie pracy, przerwane zasilanie gazem.

Zapewnić prawidłowe ciśnienie robocze zasilania gazem

 • E 121 H

Butla gazu lub zawór szybkozamykający w doprowadzeniu gazu zamknięte

Sprawdzić dopływ gazu i otworzyć zawory

 • E 122 H

Układ regulacji ciśnienia gazu oblodzony.

Zastosować układ ogrzewania regulatora (EisEx)

 • E 202 H

Za wysoki udział butanu w butli gazu.

Użyć propanu. Zwłaszcza w temperaturze poniżej 10°C butan nie nadaje się do ogrzewania

 • E 211 H

Zamknięty wlot powietrza do spalania lub wylot spalin. Sprawdzić otwory, czy nie są zanieczyszczone (błotem śniegowym lodem, liśćmi itp.) i ewentualnie oczyścić

 • E 212 H

Układ regulacji ciśnienia gazu jest uszkodzony.

Sprawdzić / wymienić układ regulacji ciśnienia gazu.

 • W 255 H

Ogrzewanie nie ma zasilania 12 V. Brak połączenia pomiędzy ogrzewaniem a panelem obsługi.

Zapewnić zasilanie 12 V, Zapewnić połączenie pomiędzy ogrzewaniem a panelem obsługi

 • W 301 H , W 417 H

Za wysokie napięcie > 16,4 V.

Sprawdzić napięcie akumulatora i źródła napięcia, np. ładowarkę

 • W 302 H , W 418 H

Zbyt niskie napięcie. Za niskie napięcie akumulatora < 10,0 V.

Naładować akumulator. Ewentualnie wymienić stary akumulator

 • W 303 H , W 411 H

Grożące za niskie napięcie. Za niskie napięcie akumulatora < 10,4 V.

Naładować akumulator

 • W 401 H ,

Tryb letni z pustym zbiornikiem wody.

Wyłączyć ogrzewanie i odczekać do wystygnięcia. Napełnić bojler wodą

 • W 402 H

Przekroczona temperatura ciepłego powietrza: a) Nie wszystkie rury ciepłego powietrza są podłączone , b) Zablokowane wyloty ciepłego powietrza c) Zablokowany wlot powietrza obiegowego.

Sprawdzić, czy podłączone są 4 rury ciepłego powietrza , sprawdzić poszczególne otwory wylotowe , usunąć blokadę wlotu powietrza obiegowego

 • W 407 H

Brak napięcia roboczego 230 V, Uszkodzony bezpiecznik 230 V.

Zapewnić napięcie robocze 230 V, Wymienić bezpiecznik 230 V (patrz instrukcja obsługi Combi)

 • W 408 H

Brak dopływu gazu w trybie mieszanym .

Sprawdzić dopływ gazu. Patrz błąd # 507 (w trybie mieszanym nadal działa ogrzewanie elektroniczne)

 • W 412 H

Otwarte okno nad kominem (wyłącznik okienny) .

Zamknąć okno

 • W 603 H

Zablokowana elektronika, Ponieważ przełącznik temperatury powietrza i/lub przełącznik temperatury wody otworzył się podczas pracy z powodu przegrzania.

– Sprawdź wymiennik ciepła pod kątem uszkodzeń spowodowanych przegrzaniem
– Sprawdź pojemnik na wodę pod kątem uszkodzeń spowodowanych mrozem
– Sprawdź/wymień wiązkę przewodów temperatury wody

Następnie w autoryzowanym serwisie odblokować elektronikę

 • E 507 H , E 516 H , E 517 H

a) Butla gazu pusta. b) Butla gazu lub zawór szybkozamykający w doprowadzeniu gazu zamknięte. c) Układ regulacji ciśnienia gazu oblodzony d) Za wysoki udział butanu w butli gazu e) Zamknięty wlot powietrza do spalania lub wylot spalin f) Układ regulacji ciśnienia gazu jest uszkodzony. 

a) Wymienić butlę gazu b) Sprawdzić dopływ gazu i otworzyć zawory c) Zastosować układ ogrzewania regulatora (EisEx) d) Użyć propanu. Zwłaszcza w temperaturze poniżej 10°C butan nie nadaje się do ogrzewania e) Sprawdzić otwory, czy nie są zanieczyszczone (błotem śniegowym lodem, liśćmi itp.) i ewentualnie oczyścić f) Sprawdzić / wymienić układ regulacji ciśnienia gazu 

 • E 514 H

Usterka spowodowana przerwą w zasilaniu podczas pracy. 

Zapewnij napięcie 12 V, a wejściu urządzenia i sprawdź obecność właściwego prądu lub wymień elektronikę

 • E 515 H

Prędkość silnika powietrza spalania poza tolerancją

Wymienić zestaw silnika powietrza do spalania

 • E 607 H

Osiągnięta maksymalna liczba resetowań błędów.

Odczekać 15 minut i zresetować błędy

 • E 621 H

Uszkodzony czujnik temperatury pomieszczenia lub jego kable.

Sprawdzić kable czujnika temperatury pomieszczenia, w razie uszkodzenia wymienić

 • E 624 H

Element grzejny FrostControl wykazuje zwarcie.

Odłączyć wtyk elementu grzejnego od elektronicznej jednostki sterującej. Wymienić element grzejny

 • E 627 H

Zbyt wysoki lub niski prąd silnika powietrza obiegowego

Należy wymienić silnik powietrza obiegowego

 • E 631 H

Usterka w układzie elektronicznym.

Zapewnić zasilanie 12 V pod obciążeniem na wejściu urządzenia, na próbę odłączyć zasilacz i instalację solarną od instalacji elektrycznej przyczepy kempingowej, kampera lub innego pojazdu. Wymień Elektronikę

 • E 632 H

Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Zresetować zabezpieczenie przed przegrzaniem (patrz instrukcja obsługi Combi)

Przyczyna została usunięta, powrót do poziomu ustawień:
Nacisnąć pokrętło / przycisk. Jeżeli wyświetlacz znajduje się w trybie czuwania, jest on aktywowany
po naciśnięciu podświetlania tła, a zakłócenie należy potwierdzić przez ponowne naciśnięcie.
Dane urządzenie zostaje ponownie uruchomione

Jeśli nie jesteśmy w stanie sami naprawić błędu, zapraszamy  do naszego serwisu

eCAMP serwis przyczep kempingowych i kamperów
Krępiec ul. Jarzębinowa 64
21-007 Mełgiew / k. Świdnika

( 1km od obwodnicy Lublina )

Kontakt telefoniczny 605 310 528.

Interesuje Cię ten produkt?
Napisz do nas

Kody błędów Truma Combi 4 6 4E 6E. Co oznaczają i jak je usunąć kamper przyczepa?

Po zapoznaniu się z „Warunkami rezerwacji” zapraszamy do wypełniania formularza W uwagach proszę o dopisanie DMC pojazdu ciągnącego ( w dow. rej. pozycja F1 ). Po kontakcie zwrotnym z naszej strony rezerwacja będzie aktywna